Najczęściej zadawane pytania | FAQ

Jaki jest termin realizacji zlecenia?

Dokładamy wszelkich starań, aby zlecenie zostało wykonane w najkrótszym możliwym terminie. Czas realizacji zależy w znakomitej większości przypadków od skomplikowania serwisu pod względem graficznym, ilości podstron oraz materiału dostarczanego przez zamawiającego. Termin wykonania jest każdorazowo uzgadniany z Klientem. Najczęściej jest to 25 dni roboczych przy średniozaawansowanych serwisach od momentu dokonania wszystkich uzgodnień z Klientem i przekazania wszystkich materiałów merytorycznych do zamieszczenia na stronie. Standardowe witryny www lub wizytówki Klient otrzymuje najczęściej w ciągu ok. 15 dni roboczych! Oczywiście całość przygotowywana jest z najwyższą starannością.

Czy wystawiajĄ paŃstwo rachunki?

Tak, każdy Klient tj. zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna otrzymają na żądanie rachunek. W takim przypadku prosimy jedynie o dostarczenie np. pocztą elektroniczną odpowiednich danych do rachunku. Zaletą wystawionego przez nas rachunku jest to, iż kwota do zapłaty za wykonane zlecenie nie jest powiększona o 22% podatku VAT. Dzięki temu jesteśmy tańsi.

Czy możliwa jest wspÓŁpraca na odlegŁoŚĆ?

Tak, to jeden z naszych priorytetów działania. Klient dostarcza materiały drogą elektroniczną (mail, ftp) i uzgadnia z nami szczegóły wykonania projektu. Możliwy jest kontakt telefoniczny, mailowy i in. Gotowy projekt jest przedstawiany do akceptacji na testowej stronie www. W ten sposób oszczędzając czas i pieniądze możemy ustalić wygląd projektu i ewentualne poprawki. W większości przypadków z Klientami z terenu Śląska możemy spotkać się osobiście.

Czy prowadzicie paŃstwo usŁugi Hostingowe?

Grupa Dreamstorm zapewnia zamieszczenie serwisu, witryny www na wybranym serwerze, proponujemy także odpowiednią nazwę domeny. Usługi hostingowe wykonywane są przez inne firmy, ponieważ Dreamstorm w chwili obecnej nie administruje własnym serwerem. Wyszukujemy i proponujemy naszym Klientom atrakcyjne cenowo serwery oraz domeny, co stanowi jeden z etapów uzgodnień i współpracy z Klientem. Wszystkie działania mają na celu generowanie jak najmniejszych kosztów dla zamawiającego.

Jak finalizować transakcje?

Po wykonaniu projektu Klient ma możliwość jego sprawdzenia pod względem wizualnym i merytorycznym. Jeśli zlecenie jest wykonane w sposób prawidłowy i Klient nie ma innych zastrzeżeń podajemy nr konta do wpłaty umówionej kwoty i wystawiamy rachunek. Wykonana witryna i ewentualne hasła dostępu zostają przekazane w chwili wpłynięcia pieniędzy na konto lub zrealizowania przez Klienta innego umówionego sposobu zapłaty.

Czy zapewniacie paŃstwo opiekĘ powykonawczĄ?

Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu kilku najbliszych dni po wykonaniu i oddaniu Klientowi serwisu www, może pojawić się propozycja lub potrzeba niewielkich zmian i poprawek np. w treści. Przez 5 dni od chwili uregulowania przez Klienta płatności dokonujemy bezpłatnie innych, drobnych poprawek poza oczywistymi omyłkami, które mogły powstać z naszej strony. Inne, znaczące zmiany w tym przebudowa, rozbudowa, aktualizacje witryny internetowej są dokonywane w ramach płatnych zleceń.

powrót Start | Cennik | Pozycjonowanie

Copyright © 2006 Dreamstorm | Projekt strony - Dreamstorm